top of page

BACHATA - BUILD UP!

Úroveň mírně pokročilý / Pre-Intermediate

  • Začíná 5. 3.
  • 810 českých korun
  • Taneční studio No Feet, Vaňkovo nám. 1a, Brno

Volná místa


Popis služby

Bachata Build UP! kontinuální kurz vám poskytne prostor navíc pro zlepšení vašich tanečních dovedností. Můžete se těšit na průběžné oživení nejen základních figur, ale i jednoduchých párty variací. Zapracujeme na zlepšení techniky esenciálních prvků, bez kterých to zkrátka nejde. Zapojíme flow do tanečního projevu tak, aby improvizace již nebyla strašákem, naučíme se, jak ladně reagovat na změny rytmu a mnoho dalších užitečných věcí! Forma lekce: 1h výuka + 30 minut practise a zpětná vazba. Potřebuji mít svého tanečního partnera? Tanečního partnera nepotřebujete. Na našich lekcích se tanečníci pravidelně střídají, aby se naučili správně vést a následovat. Současně se snažíme taneční lekce případně doplňovat tak, aby poměr v párech byl vyrovnaný. Co s sebou? S sebou budete potřebovat pouze pohodlné oblečení a sálovou/taneční obuv. Do sálu není možné vstupovat ve venkovní obuvi! ... Bachata Build UP! the continuous course will give you extra room to improve your dance skills. You can look forward to the continuous revival of not only the basic characters, but also simple party variations. We will work on improving the technique of essential elements without which it simply cannot be done. We will include flow in the dance performance so that improvisation is no longer a scarecrow, we will learn how gracefully react to rhythm changes and many other useful things! Lesson format: 1 hour lesson + 30 minutes of exercises and feedback. Do I need to have my dance partner? You don't need a dance partner. In our lessons, the dancers take turns regularly to learn how to lead and follow properly. At the same time, we try to supplement the dance lessons so that the ratio in pairs is balanced. What to wear? Stick to casual, sporty, comfortable and lightweight clothing. Bring clean dance shoes or any comfortable sneakers.


Nadcházející služby


Storno podmínky

Rezervaci lze zrušit nejpozději 24 hodin před zahájením kurzu. Lekce není možné nahrazovat! ... The reservation can be canceled no later than 24 hours before the start of the course. Lessons cannot be substituted!


Kontaktní údaje

+420731552766

info@bachata-brno.com


bottom of page